Víza - režim vstupu

Pro organizovanou turistiku (s voucherem cestovní kanceláře) není vízová povinnost. Účastníci však nemohou během pobytu v Tunisku vycestovat do sousedních zemí. Individuální cestovatelé vízum mít musí! V případě kontroly pořádkovými orgány hrozí za nelegální pobyt sankce, včetně policejního zadržení. Cizinci vstupující na území Tuniska jsou při opuštění země povinni zaplatit tzv. výstupní poplatek.

Celní a devizové předpisy

Bezcelně je možno dovézt alkoholické nápoje do obsahu 25% alkoholu 2 litry na osobu, nad 25 % alkoholu 1 litr na osobu, 400 ks cigaret, 100 ks doutníků nebo 250 g tabáku na osobu, 1/4 l parfému a 1 l toaletní vody na osobu.

Zakázán je dovoz zbraní, kromě řádně registrovaných loveckých, explozivního materiálu, omamných látek, pornografie a jiných předmětů ohrožujících bezpečnost, zdraví a morálku. K vývozu flóry a fauny je nutné povolení ministerstva zemědělství, vývoz antických předmětů je možný pouze na povolení ministerstva kultury. Je zakázán dovoz i vývoz tuniských dinárů.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - aktuální informace, doporučení a varování.

Tuniská měna a výměna peněz

Peněžní měnou v Tunisku je dinár (TND), který se dělí na 1000 milimů. Papírové bankovky jsou v hodnotách 5, 10, 20 a 30 dinárů, kovové mince pak v hodnotách 5, 10, 20, 50 a 100 milimů a 1/2, 1 a 5 dinárů. Do Tuniska je povolen dovoz veškerých cizích měn, šeků i platebních a kreditních karet. Výměnu za místní tuniské dináry raději uskutečněte přímo na letišti po příletu nebo v hotelové směnárně v místě ubytování.

Spropitné a smlouvání

Bakšiš je v arabských zemích naprosto běžnou záležitostí. Ani Tunisko není výjimkou, proto mějte vždy po ruce nějaké ty „drobné“. Není neobvyklé, když se ochota poskytnout spropitné odrazí na kvalitě služeb.

V Tunisku se setkáte s obchodníky toho nejtvrdšího ražení. Smlouvá se zde skoro u všeho. Nejdůležitější rada proto zní: "Smlouvat, smlouvat a ještě jednou smlouvat." Druhá, neméně důležitá rada pak zní: "V žádném případě se neptejte na cenu zboží, které nemáte v úmyslu koupit."