Kartágo - Punské a Římské

Kartágo je právem považováno za jednu z nejzajímavějších historických památek celého Tuniska. Jeho jméno je odvozeno z fénického spojení „Qart Hadašt“ znamenajícího „Nové město“. Zrod Kartága se datuje do roku 814 př. n. l., kdy sem dorazili féničtí kolonizátoři z města Tyru, dnešního města Tunis. V průběhu 6. století př. n. l. se pak Kartágo stalo velmocí Středomoří.

El Jem - nejzachovalejší římské koloseum

Mezi nejznámější tuniské památky jistě patří římské koloseum v El Jemu. Toto třetí největší koloseum, po Římu a Neapoli, se nachází 70 km od letoviska Sousse a 200 km od hlavního města Tunisu. Koloseum v El Jemu je dokonalou ukázkou římského stavitelství a jeho fotografie patří k nejtypičtějším snímkům v katalozích cestovních kanceláří pořádajících zájezdy do Tuniska.

Sahara - největší poušť světa

Se svou rozlohou 9 000 000 km² je Sahara jednoznačně největší pouští světa. Její rozloha zaujímá skoro stejnou plochu jako Čína nebo USA. Rozkládá se od pobřeží Atlantického oceánu až k pobřeží Rudého moře a zasahuje do území celkem 10 států kontinentu.

Kairouan - nejposvátnější místo Tuniska

Čtvrté nejposvátnější místo muslimského světa, nejstarší mešita v severní Africe a nejstarší minaret na světě. Tak by se dalo charakterizovat toto město nacházející se uprostřed tuniského vnitrozemí. Vzhledem ke svému významu má pro muslima sedm poutí do Kairouanu stejnou váhu jako jedna pouť do Mekky. Nejproslulejší památkou, která se zde nachází, je Velká mešita.

Chott el Jerid - největší solné jezero

V jižní části Tuniska se rozprostírá několik solných jezer. Tím největším je jezero Chott el Jerid, které je dlouhé 250 km a na šířku má v nejužším místě 21 km. Leží 23 metrů pod úrovní hladiny moře a jeho rozloha činí neuvěřitelných 5000 kilometrů čtverečních. Jeho dno pokrývá v silné vrstvě sůl, která je natolik pevná, že přes jezero vede i silnice.

Matmata - obydlí troglodytů

Berberská jeskynní obydlí jsou jednou z nejnavštěvovanějších tuniských turistických atrakcí. Matmata leží asi 45 kilometrů jihozápadně od Gabesu. Berberští obyvatelé zde nalezli způsob, jak se skrýt před prahnoucím sluncem a zároveň najít ochranu před útoky nájezdníků. Mimo jiné se zde točila i část jednoho dílu Hvězdných válek.